<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling i Hjerteforeningens Hjerte- og Lungetransplantationsklub

Lørdag d. 21. september 2019 fra kl. 11.00 til ca. kl. 12.00 på:

Milling Hotel Søpark, Maribo

Vestergade 29 • 4930 Maribo • Telefon 54 78 05 22

Kom gerne i god tid. Der serveres kaffe, te og rundstykker før mødet fra kl. 10.30 til 11.00.

 

Der indkaldes i henhold til vedtægternes § 4.

Mødet er tillige varslet i NOVA VITA nr. 2, juni 2019,

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2018 til orientering
  4. Indkomne forslag *
  5. Valg til bestyrelsen iht. vedtægternes § 5:

Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Peter Schøning (er villig til genvalg)

Kathleen Pade (er villig til genvalg)

Pelle Christiansen (ønsker ikke genvalg)

Leif Kløve Sørensen (ønsker at træde ud af bestyrelsen et år før tid)

  1. Eventuelt.

 

* Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt udformet og formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag sendes ud på mail umiddelbart inden generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen er der en let frokost.
Hvis man vil deltage i frokosten kræver dette
tilmelding til generalforsamlingen senest d. 1. september med et ønske om at deltage i frokosten.

Praktiske oplysninger

Sted
Hotel Søpark
Vestergade 29
4930 Maribo
Kontaktperson
Trine Larsen
transplantation@hjerteforeningen.dk
20655707